Mar 312012
 

Enixma da yayınlanan FreeBSD Yazı Dizisinin Tek pdf dosyasında toplanmış hali ve diğer okunası Linux UNIX belgeleri.

http://caylak.truvalinux.org.tr/blog/portal/downloads.php

( Toplamda 14 , bugün 1 kez ziyaret edilmiştir )

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(required)

(required)