Çaylakpenguen Blog

Varnish-Cache Notları

Varnish-and-Debian-81 WordPress kurulu sunucuyu hızlandirabilmek için Bazı arkadaşlarım  Varnish-cache önerdiler.
Varnish kurulumu oldukça kolay.

sudo apt-get install varnish

Varnish ontamınlı olarak 6081 portunu dinliyor
Cache işleminin çalışması için Varnis in 80. portu dinlemesi gerekmektedir
bunun için /etc/default/varnish dosyasındaki “DAEMON_OPTS” direktifini değiştirmemiz gerekli.

nano /etc/default/varnish

DAEMON_OPTS=”-a :6081
             -T localhost:6082
             -f /etc/varnish/default.vcl
             -S /etc/varnish/secret
             -s malloc,256m”

bu satırları bulup. Aşağıdaki şekilde düzenlemelisiniz.

DAEMON_OPTS=”-a :80
             -T localhost:6082
             -f /etc/varnish/default.vcl
             -S /etc/varnish/secret
             -s malloc,256m”

Varnishi başlatmadan önce wwww sunucunuzun portunu 8080 olarak set etmeniz gerekmektedir.

Ben NginX kullandım bunun için.listen kısmını 80 olan değeri 8080 olarak değiştiriyoruz.

nano /etc/nginx/sites-enabled/default

server {
        listen 8080 default_server;

Tabiki burada diğer bloglarda varnizh ile ilgli bahsedilmeyen bir detay var.

Varnish in yapılandırma dosyası her ne kadar /etc/default/varnish olsada.

Varnis startup dosyası başka bir yerde bulunuyor.
bunun için systemd yapılandırma dosyasını editlemek gerekiyor. Dosyanın içeriği bu şekildedir.

nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/varnish.service

[Unit]
Description=Varnish HTTP accelerator

[Service]
Type=forking
LimitNOFILE=131072
LimitMEMLOCK=82000
ExecStartPre=/usr/sbin/varnishd -C -f /etc/varnish/default.vcl
ExecStart=/usr/sbin/varnishd -a :6081 -T localhost:6082 -f /etc/varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s malloc,256m
ExecReload=/usr/share/varnish/reload-vcl

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Düzenleyip aşağıdaki hale getirmeliyiz.

[Unit]
Description=Varnish HTTP accelerator

[Service]
Type=forking
LimitNOFILE=131072
LimitMEMLOCK=82000
ExecStartPre=/usr/sbin/varnishd -C -f /etc/varnish/default.vcl
ExecStart=/usr/sbin/varnishd -a :80 -T localhost:6082 -f /etc/varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s malloc,256m
ExecReload=/usr/share/varnish/reload-vcl

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Şimdi servisi systemd ile yeniden başlatalım. bu işlemi yapmazsak Varnish uyarı veriyor

root@truvacloud:~# service varnish restart
Warning: Unit file of varnish.service changed on disk, ‘systemctl daemon-reload’ recommended.

root@truvacloud:~# systemctl daemon-reload
root@truvacloud:~# service varnish restart

Şimdi Varnisi kontrol edelim çalışıyormu.

root@truvacloud:~# netstat -plutn | grep varnish
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      23267/varnishd  
tcp        0      0 127.0.0.1:6082          0.0.0.0:*               LISTEN      23266/varnishd  
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      23267/varnishd  
root@truvacloud:~#

varnish i takip etmek isterseniz konsoldan

varnishtop komutunu kullanabilirsiniz.

varnishtop

Umarım yararlı olur.

Kaynaklar:

1 – http://www.wearemobedia.com/blog/varnish-and-debian-8-jessie/

2 – http://sonsuzdongu.com/blog/varnish-ile-hizli-web

( Toplamda 195 , bugün 1 kez ziyaret edilmiştir )

caylakpenguen

Truva Linux takımıyla 2006'da tanışan "Çaylak Penguen" -BASH- betiklerine bayılır. Truva'nıñ çekirdek derleme işleri ile çalışan cd tasarımıyla uğraşmaktadır.

Add comment

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Hosting Sponsorumuz

E-Posta Listelerimiz

Web Hosting Sponsorumuz

E-Posta Listelerimiz

Web Hosting Sponsorumuz

E-posta Listelerimiz

FreeBSDRocks Qmail

Return to Top ▲Return to Top ▲
%d blogcu bunu beğendi: