Varnish-Cache Notları

Varnish-and-Debian-81 Wordpress kurulu sunucuyu hızlandirabilmek için Bazı arkadaşlarım  Varnish-cache önerdiler.
Varnish kurulumu oldukça kolay.

sudo apt-get install varnish

Varnish ontamınlı olarak 6081 portunu dinliyor
Cache işleminin çalışması için Varnis in 80. portu dinlemesi gerekmektedir
bunun için /etc/default/varnish dosyasındaki "DAEMON_OPTS" direktifini değiştirmemiz gerekli.

nano /etc/default/varnish

DAEMON_OPTS="-a :6081
             -T localhost:6082
             -f /etc/varnish/default.vcl
             -S /etc/varnish/secret
             -s malloc,256m"

bu satırları bulup. Aşağıdaki şekilde düzenlemelisiniz.

DAEMON_OPTS="-a :80
             -T localhost:6082
             -f /etc/varnish/default.vcl
             -S /etc/varnish/secret
             -s malloc,256m"

Varnishi başlatmadan önce wwww sunucunuzun portunu 8080 olarak set etmeniz gerekmektedir.

Ben NginX kullandım bunun için.listen kısmını 80 olan değeri 8080 olarak değiştiriyoruz.

nano /etc/nginx/sites-enabled/default

server {
        listen 8080 default_server;
...
...

Tabiki burada diğer bloglarda varnizh ile ilgli bahsedilmeyen bir detay var.

Varnish in yapılandırma dosyası her ne kadar /etc/default/varnish olsada.

Varnis startup dosyası başka bir yerde bulunuyor.
bunun için systemd yapılandırma dosyasını editlemek gerekiyor. Dosyanın içeriği bu şekildedir.

nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/varnish.service

[Unit]
Description=Varnish HTTP accelerator

[Service]
Type=forking
LimitNOFILE=131072
LimitMEMLOCK=82000
ExecStartPre=/usr/sbin/varnishd -C -f /etc/varnish/default.vcl
ExecStart=/usr/sbin/varnishd -a :6081 -T localhost:6082 -f /etc/varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s malloc,256m
ExecReload=/usr/share/varnish/reload-vcl

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Düzenleyip aşağıdaki hale getirmeliyiz.

[Unit]
Description=Varnish HTTP accelerator

[Service]
Type=forking
LimitNOFILE=131072
LimitMEMLOCK=82000
ExecStartPre=/usr/sbin/varnishd -C -f /etc/varnish/default.vcl
ExecStart=/usr/sbin/varnishd -a :80 -T localhost:6082 -f /etc/varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s malloc,256m
ExecReload=/usr/share/varnish/reload-vcl

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Şimdi servisi systemd ile yeniden başlatalım. bu işlemi yapmazsak Varnish uyarı veriyor

root@truvacloud:~# service varnish restart
Warning: Unit file of varnish.service changed on disk, 'systemctl daemon-reload' recommended.

root@truvacloud:~# systemctl daemon-reload
root@truvacloud:~# service varnish restart

Şimdi Varnisi kontrol edelim çalışıyormu.

root@truvacloud:~# netstat -plutn | grep varnish
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      23267/varnishd  
tcp        0      0 127.0.0.1:6082          0.0.0.0:*               LISTEN      23266/varnishd  
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      23267/varnishd  
root@truvacloud:~#

varnish i takip etmek isterseniz konsoldan

varnishtop komutunu kullanabilirsiniz.

varnishtop

Umarım yararlı olur.

Kaynaklar:

1 - http://www.wearemobedia.com/blog/varnish-and-debian-8-jessie/

2 - http://sonsuzdongu.com/blog/varnish-ile-hizli-web
caylakpenguen
caylakpenguen

Truva Linux takımıyla 2006'da tanışan "Çaylak Penguen" -BASH- betiklerine bayılır. Truva'nıñ çekirdek derleme işleri ile çalışan cd tasarımıyla uğraşmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder