Sudo işlemleri

Bazı root erişimi gereken durumlar olabiliyor.

bunun için sudo komutu imdada yetişiyor.

Ubuntu ve türevleri için bu komutları işletmek gerekli.

Önce kullanıcıyı sudo grubuna ekleyelim.

~# usermod -a -G sudo caylak
ilgili kullanıcıya parolasız root yetkisi vermek.
~# echo 'caylak ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL' > /etc/sudoers.d/caylak
veya bu şekilde
~# echo "username  ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/filozof 
son olarak eğer ekli değilse aşağıdaki satırları ilave ediniz
nano /etc/sudoers
# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:
@includedir /etc/sudoers.d

hepsi bu kadar :) 

 

Kaynak : https://linuxize.com/post/how-to-add-user-to-sudoers-in-ubuntu/