29Ekim Açık Kaynak açılış Akademik Bilişim 2012 Akademik Bilişim 2012 Uşak akgül all Alt+Ctrl+Delete altlinux Anatolya installer apache apache2 arm AtlantiS autoindex backup bağlantı banana bash bash script belediye betik bind9 boot bootloader bootparametre böl burg cache canlicdrom cdrom centos CHKUSER chrome clone clonezilla CloneZilla ile Remote Disk Clone işlemi cron crontab çöp dd denizaltı denizaltı kablo Desteği destek Dil Disk disk eklemek disket dizin şifreleme django djb dkim dns DNS sistemi docker Domain download drbl dvd e-posta eğitim eklenti EniXma eposta eQmail esxi ev ev almak fail2ban fake fakemail feed feedbro ffmpeg find Firefox format fortran free FreeBSD freenas ftp full backup Gazze Genel Gentoo Getgnu.org gezegen git github gitweb Gmail gnupg Gökşin Akdeniz görev Görsel gpg grub grub2 günlük Güvenlik Hacker harddisk hizmet hosting id_rsa imap index indimail indir internet ipv4 ipv6 iso israil İşletim Sistemi kablo KAMP kernel kernellogo kesin çözüm key klonlamak komut konsol koruma lampp. httpd lilo link linux liste listeci listmanager live livecd LKD loader login logo LVM mail mail hosting Mail-in-a-Box mailcow mailman mailserver mandriva-tr.org matrax Mint mirror mlmmj modül MTA multisite mustafa akgül Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müteahhit mx MySQL netinternet Netqmail network nfs nginx ngrok not.py online radyo opendkim openssl önyükleme özgür yazılım panel pano pardus parola paste patch paylaşım pdf perl pfsense pfsense full backup phpmyadmin pi plan Planet planetplanet plesk pop3 poste.io postfix postfixadmin proje proxy putty python qmail qmailtoaster randmap Ras webserver Raspberry pi Raspberry Pi raspi rawdisk recovery remote repository resim resimler rss rsync rsyncd rsyncd etiketi s/qmail Saldırı Samba screen script sendonly smtp server senronizasyon server servis shell sistem Slackarm slackware Slackware slackware-live slackware.org.tr slackware arşiv httrack truva linux hatıralar slacky.eu SMF SMF türkçe karakter problemi smtp sosyal ağ spam spf sql backup sqlite sqlite3 sqlite3 to wordpress ssh ssh_key ssh-key SSL ssl sertifika subversion sudo sunucu svn swap swapfile syslinux system system images şifreleme takasfile Tatil Tavuk Teneke Kebabı Tenekede Tavuk theme thunderbird TightVNC tmux Tokat Kebabı tokat kebabı sobası etiketi Trash Trash-cli Truva Linux truvalinux Turkcell tuxweet Türkçe türkiye ubuntu unban UNIX uzak varnish veri Virtualbox vmware Vodafone vps Vsftp vsftpd Wampp web Web server web Sunucu webp webserver webserver Akıllı Tahta wget WINN Windows wordpress Wordpress wordpress multisite www xampp Xnest yansı yansılama yansılamak yapıştır yazmak Yedekleme Yemek zulüm

Nginx Wordpress multisite

Ne zamandır beğendiğim blog yapılandırması vardı.

http://web.bilecik.edu.tr/

Bugün gerçekleştirme fırsatı buldum.

Aktif bloglar sağ taraftaki blokda dinamik olarak listeleniyorlar.

Dilediğiniz kadar Bağımsız blog oluşturmak mümkün.

Her bir blog kendi kullanıcısına, Temasına, ve eklenti ayarlarına sahip.

Sadece Ortak Veritabanına sahipler ve her yeni blog için yeniden kurulum gerekmiyor.

Yani tek wordpress kurulumu ile yüzlerce blog oluşturmak mümkün.

  • Üniversite personel web siteleri çin oldukça ideal

  • Bilişim firmalarının elemanlarına blog hizmeti.

  • Hobi siteleri üyelerini blog sahibi yapabilirler.


Örnekleri çoğaltmak mümkün :)

Ben örnek olarak 3 adet alt blog ekledim.

Örnek Nginx yapılandırması.
# configuration file /etc/nginx/multisite/00-multisite-blog.penguen.tk.conf:
server {
listen 80;
# If you don't have http2 support, delete http2 here
server_name blog.penguen.tk;
#root /var/www/blog.penguen.tk/;
root /home/user/web/blog.penguen.tk/public_html;
index index.php index.html index.htm;
#access_log /var/log/nginx/blog.penguen.tk.access.log combined;
#error_log /var/log/nginx/blog.penguen.tk.error.log error;

location ~ [^/].php(/|$) {
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubdomains" always;
add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
add_header X-Content-Type-Options nosniff;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
return 404;
}
fastcgi_read_timeout 300;
#fastcgi_pass 127.0.0.1:9002;
fastcgi_index index.php;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
# modify this path if OS flavor different than Ubuntu/Debian

#location ~ .php$ {
# include snippets/fastcgi-php.conf;
#
# # With php7.0-cgi alone:
# fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
# # With php7.0-fpm:
# fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
#}}


location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}


location ~* .(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
expires 24h;
log_not_found off;
}


if (!-e $request_filename) {
rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;
rewrite ^/[_0-9a-zA-Z-]+(/wp-.*) $1 last;
rewrite ^/[_0-9a-zA-Z-]+(/.*.php)$ $1 last;
}


}


 

 

DEMO inceleme sitesi  ->>>>>  http://blog.penguen.tk

MultiBlog kurulum Dökümanı:

1- http://web.bilecik.edu.tr/murat-ozalp/2011/02/13/wordpress-multisite-ldap-destekli-kurulum/

2- http://web.bilecik.edu.tr/murat-ozalp/files/2011/05/Murat-%C3%96zalp-Sunu-s2.pdf

Yorum Gönder

[blogger][facebook][disqus][spotim]

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.