Mutt + Gmail

Mutt Linux konsolunda kullanılan SMTP  IMAP ve POP3 hizmetlerin kullanabilen e-posta istemcisidir.

Bu yazıda Mutt e-posta istemcisini Gmail ile kullanımını anlatmak isterim.

Mutt öntanımlı yapılandırma dosyası olarak olarak EV dizininde  konumlandırılan ~/.muttrc yada ~/.mutt/muttrc dosyası ile yapılandırılmaktadır.

Yapılandırma için öncelik ile gerekli dizinleri oluşturalım.
mkdir -p ~/.mutt/cache/headers
mkdir -p ~/.mutt/cache/bodies

Örnek .muttrc dosyası aşağıda verilmiştir. buradan indirebilirsiniz -> [download id="14"]
# A basic .muttrc for use with Gmail
# Change the following six lines to match your Gmail account details

set imap_user = "<gmail_username>@gmail.com"

set imap_pass = "PASSWORD"

set smtp_url = "smtp://<gmail_username>@gmail.com@smtp.gmail.com:587/"

set smtp_pass = "PASSWORD"

set from = "<gmail_username>@gmail.com"

set realname = "Your Name"

# Change the following line to a different editor you prefer.

set editor = "nano"

# Basic config, you can leave this as is

set folder = "imaps://imap.gmail.com:993"

set spoolfile = "+INBOX"

set imap_check_subscribed

set hostname = gmail.com

set mail_check = 120

set timeout = 300

set imap_keepalive = 300

set postponed = "+[Gmail]/Drafts"

set record = "+[Gmail]/Sent Mail"

set header_cache=~/.mutt/cache/headers

set message_cachedir=~/.mutt/cache/bodies

set certificate_file=~/.mutt/certificates

set move = no

set include

set sort = 'threads'

set auto_tag = yes

hdr_order Date From To Cc

auto_view text/html

bind editor <Tab> complete-query

bind editor ^T complete

bind editor <space> noop

# Gmail-style keyboard shortcuts

macro index,pager y "<enter-command>unset trashn <delete-message>" "Gmail archive message"

macro index,pager d "<enter-command>set trash="imaps://imap.googlemail.com/[Gmail]/Bin"n <delete-message>" "Gmail delete message"

macro index,pager gl "<change-folder>"

macro index,pager gi "<change-folder>=INBOX<enter>" "Go to inbox"

macro index,pager ga "<change-folder>=[Gmail]/All Mail<enter>" "Go to all mail"

macro index,pager gs "<change-folder>=[Gmail]/Starred<enter>" "Go to starred messages"

macro index,pager gd "<change-folder>=[Gmail]/Drafts<enter>" "Go to drafts"

macro index,pager gt "<change-folder>=[Gmail]/Sent Mail<enter>" "Go to sent mail"
###

Örnek ekran çıktısı: 

 
caylakpenguen
caylakpenguen

Truva Linux takımıyla 2006'da tanışan "Çaylak Penguen" -BASH- betiklerine bayılır. Truva'nıñ çekirdek derleme işleri ile çalışan cd tasarımıyla uğraşmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder