Rsync Sunucu Kurulumu

rsynclogo

Rsync ile ilgili yazı yazdık, Birde Rsync Sunucu nasıl kurulur ona bakalım.

Genel olarak oldukça kolay diyebilirim.

Rsync 'yi ister kendi başına isterseniz inetd servisi kontrolünde çalıştırabilirsiniz.

Birkaç Satırlık config dosyası ile işler hale getirilebiliyor.

Örnek vermek gerekirse

[code]uid = nobody
gid = nobody
use chroot = no
max connections = 2
syslog facility = local5
pid file = /var/run/rsyncd.pid
motd file = /etc/rsync.banner
log file = /var/log/rsync.log

[ftp]
path = /home/ftp
comment = ftp dosya alani
[mirror]
path = /home/caylak/public_html
comment = Mirror Dizini
[/code]

rsync öntanımlı yapılandırma dosyasını  /etc/rsyncd.conf  dosyasından okumaktadır.

yukarıdaki örneğe göre /etc/rsyncd.conf dosyamızı hazırlayalım.

[code]rsync --daemon[/code]

Komutunu root olarak konsoldan verelim.
rsync-mirror2
Rsync Dizinini web üzerinden de yayınlamak istiyorsak Apacheye minik bir ekleme yapmak gerekli :)

[code]Alias /mirror "/home/caylak/public_html"
<Directory "/home/caylak/public_html">
Options Indexes FollowSymLinks
Require all granted
</Directory>
[/code]

rsync-mirror1     


Eğer Rsync yi inetd servisi olarak çalıştırmak istiyorsanız. /etc/inetd.conf dosyasına

[code]rsync stream tcp nowait root /usr/bin/rsync rsyncd --daemon[/code]

satırını eklemeniz ve inetd ye restart atmanız yeterlidir.

Kaynaklar.
caylakpenguen
caylakpenguen

Truva Linux takımıyla 2006'da tanışan "Çaylak Penguen" -BASH- betiklerine bayılır. Truva'nıñ çekirdek derleme işleri ile çalışan cd tasarımıyla uğraşmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder